Odkazy

TOP Partner:

PREMIER System, a.s.
Ekonomický informační software PREMIER system pro řízení podniků a firem.

Instituce:

Elektronická podání pro finanční správu.
 
Webové stránky Finanční správy České republiky. Stránky obsahují aktuální informace, které se týkají daní.
 

www.mfcr.c z
Oficiální stránky Ministerstva financí ČR, kde najdete veškeré informace o veřejných financích, daních a clech, přehled o rozvoji trhu. 

www.cssz.cz
Česká správa sociálního zabezpečení – aktuální informace v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, ke stažení platné formuláře a tiskopisy apod.

www.mpsv.cz
Oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí poskytují informace a služby v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi.

www.statnisprava.cz
Server státní správy obsahuje adresář úřadů, kontaktní údaje, úřední hodiny, důležité odkazy z oblastí veřejné správy, lze zde vyhledávat úřady podle působnosti .

www.cs.mfcr.cz
Celní správa – aktuální informace v oblasti cel a některých daní, ke stažení veškeré důležité formuláře a tiskopisy 

www.czso.cz
Na stránkách českého statistického úřadu najdete informace a analýzy o státní ekonomice, pohybu osob, vědě a výzkumu, srovnání se zahraničím apod. 

https://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
Portál Právo Evropské unie umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. 

www.centralniadresa.cz
Stránka oficiálního informačního systému o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách. 

www.psp.cz
Server Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny, kde najdete veškeré informace o dění v Poslanecké sněmovně či o jednotlivých poslancích. 

www.upv.cz
Server Úřadu průmyslového vlastnictví, kde je možné vyhledat informace o patentech, ochranných známkách apod. 

www.portal.gov.cz
Portál veřejné správy České republiky obsahuje kontakty na všechny orgány veřejné správy ČR, jsou zde popsány určité životní situace spolu s postupy jejich řešení atp. 

www.sbirka.cz
Na tomto serveru je publikována Sbírka zákonů ČR v elektronické podobě. 

www.cuzk.cz
Na této adrese naleznete informace o nemovitostech včetně údajů z katastru nemovitostí. 

www.justice.cz
Informační server českého soudnictví, na kterém najdete informace o české justici, údaje obchodního rejstříku a další užitečné informace.

Rejstříky, evidence:

www.rzp.cz
Server živnostenského rejstříku s možností vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů, statistických informací o živnostenském podnikání.

Registr plátců DPH ČR
Celostátní registr plátců DPH obsahuje informace o plátcích daně z přidané hodnoty.

Registr plátců DPH EU
Zde si můžete si ověřit platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v členském státě EU.