Obecné informace k podání přiznání

09.03.2021 08:42

Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posouvá více informací naleznete na tomto odkazu.

 

Lhůty pro podání daňového přiznání u fyzický osob bližší informace naleznete na tomto odkazu.

 

Termíny pro podání daňových přiznání naleznete na tomto odkazu.

 

OSVČ mohou podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. 6. 2021, více informací naleznete na tomto odkazu.

Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu, více informací naleznete na tomto odkazu.