Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

15.10.2020 08:24

Více informací naleznete ve finančním zpravodaji, který je ke stažení zde.