Ceník

Popis položky                     Cena      Za jednotku
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE    
Účetnictví paušál DE, PÚ neplátce DPH (nejméně 2.000 Kč měsíc) dohoda  
Účetnictví paušál DE, PÚ plátce DPH (nejméně 5.000 Kč měsíc) dohoda  
Rekonstrukce účetnictví  dohoda  
Správa vydaného saldokonta  dohoda  
Účetnictví v konkursu, spící firma  dohoda  
Skladová evidence (měsíční paušál) dohoda  
Účetnictví položka (připravené doklady) 25 položka
Účetnictví položka (nepřipravené doklady, zahraniční prvek, střediska, zakázky, rekonstrukce, také pozdní a neúplné dodávání dokladů, opakované výzvy) 30 položka
Účetnictví a poradenství kompletně dvoujazyčně – AJ, NJ, RJ  35 položka
Supervize (kontrola) účetnictví     1.290 hodina
Účetní konzultace a účtování 550 hodina
Zúčtování tuzemské pracovní cesty  100 ks
Zúčtování zahraniční pracovní cesty  200 ks
Zveřejnění roční účetní závěrky v předepsaném formátu v OR  500  
     
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ    
Konzultace daňového poradce 1.390 až 2.500 hodina
Zastupování před správcem daně 1.500 až 2.500 hodina
Generální plná moc pro jednání se správcem daně zdarma rok
Odklad daňového přiznání FO na žádost klienta 3.000 odklad
Odklad daňového přiznání PO na žádost klienta 5.000 odklad
     
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ    
Daň z přidané hodnoty  500 ks
Dodatečné přiznání k DPH (ze strany klienta) 500 ks
Souhrnné hlášení ve formátu .xml 300 ks
Kontrolní hlášení ve formátu .xml - od 500 ks
Daň z nabytí nemovitých věcí - od 1.500 ks
Vyúčtování zálohové, srážkové daně  500 výkaz
Daň z nemovitých věcí  1.500 ks
Daň silniční (minimálně přiznání 500 Kč) 400 auto
Finanční způsobilost 500 ks
Žádost o bezdlužnost 250 ks
Výzva z Finančního úřadu 500 ks
Jednorázově daň z příjmů fyzických osob (aktivní), bez přehledů pro ZP a SP 500 až 2.500 ks
Daň z příjmů fyzických osob (aktivní), včetně přehledů pro ZP a SP - od 3.000 ks
Účetní závěrka  = měsíční průměr za zpracování Od 5.000 ks
Daň z příjmů právnických osob (aktivní) - počítá se dle vzorce:

obrat do 30 mil Kč: 3.000 + 0,10% ročního obratu + hodiny
obrat nad 30 mil Kč:18.000 + 0,05% ročního obratu + hodinyOd 3.000           Od 33.000             
ks
     
MZDOVÁ EVIDENCE    
Zpracování za společnost včetně hlášení 350 společnost
HPP, VPP, DPČ - Měsíční zpracování mzdy 300 zaměstnanec
DPP – bez omezení  200 zaměstnanec
SSO – bez omezení    250 zaměstnanec
Mimoevidenční stav (MD, VS) 200 zaměstnanec
Zavedení zaměstnance do evidence (přihlášení SSZ. ZP. do PC evidence)  300 přihláška
Odhláška zaměstnance z evidence (odhlášení SSZ. ZP. z PC evidence) 300 odhláška
Správa exekuce 500 ks
Rozesílání výplatních pásek zaměstnancům poštou  50 páska
Zastupování při kontrolách (FÚ – DZČ. SD. SSZ. ZP. ÚP)  550 hodina
Zpětná rekonstrukce mzdové agendy dohoda  
Personální konzultace a mzdové konzultace 550 hodina
     
DATOVÉ SCHRÁNKY    
Odeslání doručené zprávy na kontakt klienta – e-mail 30 zpráva
Odeslání elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky 30 zpráva
     
OSTATNÍ    
Vedení pro bytová družstva. SVJ  50 byt/měsíc
Výroční zprávy dohoda  
Intrastat – přijetí 1.500 měsíc
Intrastat – odeslání 1.500 měsíc
Školení, konzultace, implementace IS PREMIER Systém  1.290 hodina
Čas strávený na cestě  450 hodina
Doprava - cestovné (minimálně 400 Kč) 10 km

 

+420 376 944 201