Daňové a účetní poradenství

 • Zpracování daňových přiznání, výkazu INTRASTAT, JSD, statistických výkazů
 • Mezinárodní daňové plánování, daňová optimalizace
 • EU poradenství
 • Tvorba vnitřních norem, směrnic, řádů
 • Změna právní formy, zakládání společností
 • Likvidace, prodej společností
 • Styk s obchodním rejstříkem, spravování datových schránek
 • Organizace valných hromad, vypracování výročních zpráv společností
 • Zpracování podkladů pro financování – úvěry, leasingy
 • Finanční analýzy a výkazy
 • Zajištění auditu
 • Překlady a tlumočení – němčina, angličtina, ruština