Školení

Hlavním zaměřením našeho moderně vybaveného školicího střediska jsou školení na zvolená témata v ekonomickém systému PREMIER, kurzy SW produktů pro práci v kanceláři a školení v oblasti daní a účetnictví. 

Kurzy vedeme tak, aby byla rovnoměrně zastoupena teorie i příklady z praxe, kdy si posluchači osvojí postupy, které využijí při své každodenní práci. 

Hromadná školení jsou organizována jako jednodenní a koncipovaná typicky pro malé skupiny do 10 posluchačů (každý má k dispozici notebook), jedině tak se může lektor každému dostatečně věnovat a zodpovědět všechny dotazy posluchačů. K dispozici je samozřejmě občerstvení a možnost osobní krátké konzultace na závěr školení. 

Kurz lze objednat i pro menší skupinu nebo jako individuální konzultaci v sídle klienta. 

"Investice do vzdělání je jednou z těch, které se jistě vyplatí v každé době."