Školení– PREMIER

Mzdy v systému PREMIER pro začátečníky
Kompletní nastavení mezd (Předvolby Globální, Nastavení/ pojišťovny), nastavení účtování, nastavení zaměstnance, měsíční zpracování mezd, přehledy a výstupy 
 
Mzdy v systému PREMIER - určeno pro pokročilé
E-docházka, Práce na zakázkách, Nastavení exekucí, Nastavení zaměstnance - statutární org., cizinci, nepravidelná pracovní doba, souběh pracovních poměrů 
Podvojné účetnictví v systému PREMIER pro začátečníky
Základní nastavení účetní jednotky, základy účtování prvotních dokladů (pokladna, banka, faktury vydané, faktury přijaté), základy sledování saldokonta v systému PREMIER 
 
Podvojné účetnictví v systému PREMIER
Vzájemné zápočty, Doklady trvalého účtování, Šablony faktur a jejich používání (např. měsíční fakturace), Způsoby párování v systému PREMIER, Homebanking, nejčastější chyby a jejich opravy, kódy DPH, slovenské DPH 
 
Uzávěrka, inventarizace účtů v systému PREMIER
Způsoby automatického sledování saldokonta - otevřené položky, Dokladová inventura účtů, Inventární soupis majetku, Zpracování daňového přiznání a přílohy k účetní závěrce 
Controlling a finanční analýza v systému PREMIER
Manžerské výkazy, vyhodnocení, analýzy, ukazatele rentability, likvidity, bonita firmy, podklady pro bankovní úvěr 
 
Daňová kancelář
Zpracování daňových přiznání a výkazů v systému Premiér : DPH, Intrastat, Vyúčtování srážkové a zálohové daně, Silniční daň, Daň z nemovitostí, DPPO, DPFO, spotřební daň 
 
Daňová evidence v systému PREMIER
Nastavení DE, nepeněžní operace, účtování majtku a mezd, výkazy 
 
Začínáme se sklady v systému PREMIER
Nastavení skladové evidence, práce se skladovými kartami, přeceňování zásob, automatické vytváření objednávek, převody, fakturace, zadávání příjemek, výdejek 
 
Sklady v systému PREMIER pro pokročilé
Nastavení skladového hospodářství - sklady, skladové karty, sortimenty, druhy pohybu, rozčlenění. Nastavení prodejních cen, rabatní skupiny, crossreference, zákaznické ceníky, e-shopy, pokladní systémy 
 
Kontrola skladů v systému PREMIER
Kontrolní mechanizmy na kontrolu skladů v systému PREMIER - Kontrolní propočet, auditor skladu, Otevřené položky účtů zásob, Rozbor možných chyb, jejich hledání a opravy 
 
Moduly odběratelé, dodavatelé a doplňkové funkce systému Premier
Evidence faktur přijatých i vydaných v místní i cizí měně, Evidence zálohových listů, Tvorba upomínek, Penalizace, Příkazy k úhradě, Přecenění závazků i pohledávek, Funkce adresáře partnerů, Přehledy, Nastavení filtrů při prohlížení i při tisku 
 
Evidence majetku a kniha jízd v systému PREMIER
Hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek, Drobný majetek, Účetní a daňové odpisy a jejich návaznost na účetnictví, Ostatní majetek, Cestovní příkazy a kniha jízdy
 
Konzultační seminář - řešení individuálních požadavků
Konzultace k tématům ve všech modulech dle jednotlivých požadavků přihlášených účastníků.