OFFICE

Excel pro začátečníky
Tento kurz je určen uchazečům, kteří jsou začátečníky a s tímto softwarem se doposud nesetkali nebo jsou jejich znalosti programu pouze základní. V kurzu se probírají základy práce, vkládání a upravování dat, grafická úprava, používání základních vzorců a funkcí a tvorba grafů s následným tiskem dokumentu.
Délka trvání kurzu : 5 hod.
Vstupní znalosti : základy práce s PC

Excel pro pokročilé
Pokročilý kurz je vhodný pro posluchače, kteří již s MS Excel pracují a chtějí si rozšířit své poznatky. V kurzu si doplní znalosti ovládání programu a naučí se efektivně využívat nové funkce, které mohou práci urychlit a zefektivnit.
Délka trvání kurzu : 5 hod.
Vstupní znalosti : základy MS Excel

Word pro začátečníky
Základní kurz je určen především posluchačům, jejichž znalosti prostředí MS Word jsou pouze elementární nebo se s tímto editorem doposud nesetkali. V kurzu se probírají základy práce s programem, vkládání a upravování kratších textů, vytváření jednoduchých tabulek, vyhledávání v textu, kontrola pravopisu, vytváření odrážek a číslování stran, či vkládání obrázků a tabulek z jiných programů.
Délka trvání kurzu : 5 hod.
Vstupní znalosti : základy práce s PC

Word pro pokročilé
Pokročilí posluchači si v kurzu rozšíří své poznatky a naučí se nové funkce, které dosud nevyužívali. K probírané látce patří tvorba dlouhých textů, rozdělování textu do kapitol, vytváření poznámek pod čarou, automatického obsahu nebo seznamu použitých obrázků apod.
Délka trvání kurzu : 5 hod.
Vstupní znalosti : základy MS Word